La bala poderosa
Ilustración: Aimé López.

La bala poderosa.

La bala poderosa
U chan tsiikbalil junntuul nojoch maak yaan ti’ juump’eel u yool u tsoon jaach maan ustsi’il yaan u muuk’ le keen u wak’ee u yool u tsoona’ yaab baalcheoob ku kiinsik, pitmaan ku beetik tin juun tuuli’ ku yookol ti’ u laak’.

Ésta es la historia de un señor que tenía una bala poderosa. Él podía disparar y la bala avanzaba demasiada.

La bala poderosa.