Foto: Elí Casanova.

Jets’ méek’.

Le jets’méek’o’ ku beeta’al ti’ mejen paalal tumen u padino’ob.  Ti’ mejen x-ch’úupalale’ ku beeta’al ti’ ooxp’éel, wáakp’éel wa bolonp’éel wi’inal tumen óoxpéel u tunichil u k’oben, ti’ le mejen xi’ipalalo’obo’ ku jets’ méek’ta’alo’ob ichil kanp’éel wi’ináal tumen ku ya’ala’ale’ xane’ kan ti’its u koolo’ob. Le jetsméek’o’ chen jo’op’ u beetale’ ku kaxta’al u madin yéetel u padin le champalo’, chen ba’ale’ yaan u yáax bin le tatatsilo’ob uti’al u k’ato’ob wa je’el u ejenta’al u betiko’ob utsil u jetsméek’tiko’ob le champalo’.

Le chen k’uchuk túun u k’inil’ u beeta’al jetsméek’e’ ya’ab máake’ ku beetik u chan janali’, way tu kajil Sabane’ le chen k’uchuk u k’iinile’ ku kuutal pa’atbil le padino’obo’. Le chen k’uchko’ob le padino’obo’ ku ts’u’ust’ku k’abo’ob utial u beytal u yokolo’ob ichnaj. Ken ts’ojke’ ku ts’aabal u yo’ocho’ob, ku maan u súutukil chen ts’o’okok u yuchul janale’ ku kajal túun u beetal le jetsméek’o’.

Yáaxile’ ku kaxta’al máax ku xokik u xi’imil chen jo’op u su’utul le chan paal tu bak’ pach le mayak’che’o, le maak jo’osa’an utia’al u xokik le xi’imo’ bey u bin u suut le padin tu pach le mayak’o’ bey u bin o xokik; la padintsilo’ ku bin u ts’aik je’, waaj, k’aj yéetel chay tu chi’ le champalo’, wa chan j-xi’ipale’ ku ts’áabal u máach maskab, xúux, ch’ilib ts’íib yeetel u chan pikil ju’un. Ti’ x-ch’úupale’ ku ts’áabal u chuuy, ch’ilib ts’íib, ana’alte’, pikil ju’un bey xan u catecismo. Le chen ts’abak ti le champal u jant le ba’alo’ob ts’o’ok in wa’aliko’ le je’o ku u ti’al u je’ek’ajal u tuukul, le k’ajo’ utial u k’a’ajal u yik’.

Tu láakal le lak’tsililo’ob ku yiliko’ob u beeta’al le jetsméek’o’ ti’  le je’elo’oba’ ku siibil x-tóop’ yo’osal bin u toop’ol u na’at le champal ku jetméek’ta’alo’. Le ba’alo’oba’ ku beetal layli’ te’ k’iino’oba’, junp’éel suukil mix tu’ubsa’aki tumen tu láakal le ku yantal u mejen paalalo’obo’ ku betiko’ob jetsméek’.

Le padino’obo’ ku ya’ala’ale’ ku kaxta’al tumen le k’iin chen nojoch lak le champale’ ku tso’olol u xikin tumen k iliko’one’ ya’ab paalale’ chen jo’op u bin u nojochtale’ yane’ jach mix tan u yu’ubik u t’aan u taata wa u na’.

Le betike’ le padino’obo’ letio’ob ku tsolik u nu’uk ti’ u ayijado yo’osal u yu’ubik u t’aanal tumen u taataj u tia’al ka xi’ikti’ uts, yéetel ma’ u ba’atel yéetel u láak’ paalal. k’anan xan u kanantikuba’ob ka u yu’ubo’ob  u tsolxikin u na’ yéetel u taata. Le chen ts’okok le jetsméek’o’ le padino’obo’ ku tsikbalo’ob tu’ux ku ya’ala’alti’ob je’el u beytal u tsolik u xikin le paalo’. Kin tukultike’ junp’éel ba’al uts tumen ya’ab maaxe’ ku ya’alike’ k’a’ana’an tumen le mejen paalalo’obo’ jach k’abeet u beeta’al le jetsméek’o’ yo’osal u chichtal u ximbalo’ob. Tu laakal le ts’o’ok in wa’aliko’ ku beeta’al tu kajil Sabán, Quintana Roo.

Sabán, Quintana Roo.
Investigó y redactó: Magdalena Poot Poot.