Fotografía: Felipe Kuyoc.

X ma’ k’olani waaj.

U nu’ukulilo’ob.
 1.  Xma’k’olan.
 2. Sakan chakbil iib.
 3. Juuch’bil sikil.
 4. Ta’ab.
Bix u meyajta’al.
 1. Yáan u chaka’al le iibo’.
 2. Ts’o’okole’ ku xak’ta’al le sikil yéetel le chakbil iibo’.
 3. Ku pak’achta’al le sakan tu taan le xmak’olano’.
 4. Ku ts’aabal le xak’bil iibo’ tu yóok’olo’, ts’o’okole’ ku pixa’al.
 5. Bey ku meyajbil tu láakalo’, ts’o’okole’ ku ts’aabal ich piib.
 6. Ku pa’ata’al tak oorai’ mediae’, ku jóosa’al beyo’ je’el u beyta’al u jantale’.
 7. Ku janta’al yéetel ch’ujuk ja’, wa sa’.

Entrevistada: Pastora Canche Kuyoc.
Blanca Flor, Chemax, Yucatán.
Recopiló: Felipe Kuyoc Arceo.