Ilustración: Aimé López.

U k’aay x-tunkuruchu.

 

Tie k’aayaab t-mentaj te’ tu kajil Ticul, tumen u much’ paaxil, sureños, le tie´ k’aaya’. Le tie k’aaya’ tiolal juntul xiipal jach yaaj u puksik’aal tumen tubsaa’ men u juuntul x-chuupal, baale’ u yaak’aabile’ k’aaynaj le chan x-tunk’uruchu tu k’aab juukul xii’ chee’, le ka saschajee’ ka’aj bin aalbi tie’ dzook bin un xuun p’ajta’al.

Tie k’aayoba’ mentaj tumen u kaajnaliloob Ticul, Fausto Alejos, Ademar Gutierrez yetel Jaime Magaña, kaatuul maakoob tie much’ paaxa’ ts’ook ku kimlajloob.

Información: Jaime Magaña.