Tin kota beel.

Poesía: Naal, yéetel tin kota bel.

Entrevista: Isaac Carrillo.
Lugar de origen: Peto, Yucatán, México.
Año: 2010.

Grabación: Jaime Magaña.