Fotografía: Felipe Kuyoc.

Chachak waaj.

U nu’ukulilo’ob.
 1. Sakan.
 2. Chak k’ool.
 3. Kiwi’.
 4. Bak’el k’éek’en yéetel u bak’el xkaax (le je’ela láaj tak’antak).
 5. U le’ ja’as.
 6. Chakbil je’.
 7. P’aak.
 8. Iik
 9. Jump’íit manteca.
 10. Ta’ab.
Bix u meyajta’al.
 1. Ku yáax yáach’tal le sakan yéetel ja’il le kiwi’o, ku tsa’abal xan jump’íit manteca.
 2. Ku yilal u chaktal le sakano’.
 3. Ku pak’achta’al le sakano’ yóok’ol, bey jump’éel wóolise’.
 4. Tu yóok’ol le sakano ku tsa’abal le chak k’oolo’.
 5. Ku ts’a’abal u bak’el le k’éek’eno’ yéetel u bak’el le xkaaxo’.
 6. Tu chúumuke’ ku ts’a’abal junxéet le chakbil je’o’.
 7. Ku ts’a’abal xan junxéet paak’i’.
 8. Waa k’aat chan páape’ je’el u beytal u ts’a’abal junp’iit iike’.
 9. Ku ka pixil yéetel le sakano’.
 10. Tu ts’o’oke’ ku to’obol yéetel u le’ le ja’aso’.
 11. Beya’ je’el u beytal u tsa’abal ich pibe’.
 12. Ku muukal yéetel lu’um.
 13. Ichil hora y media ku ka jaalaj.
 14. Je’el u beytal u janta’al yéetel sa’ waa ch’ujuk ja’.

 

Doña Silvina Arceo Petul, 45 años.
X-Cohuo, Valladolid, Yucatán.
Recopiló: Felipe Kuyoc Arceo.