Fotografía: Felipe Kuyoc.

Ch’ujuk waaj wa arrepaj.

 U nu’ukulilo’ob.
 1. Jump’éel kilo maseca.
 2. Medio kilo manteca.
 3. Medio kilo azúcar.
 4. U ju’unil ch’ujuk waaj.
 5. Yeetel jump’íit áanis en grano.
 Bix u meyajta’al.
 1. Táanile’ yaan a xa’ak’tik le óoxp’éel nu’ukulo’oba’, ka tsa’ik jump’íit ja’i’.
 2. Yáan a t’abik le k’áak’o.
 3. Yéeetel u láak’ jump’éel xamache’, yáan xan a t’abik k’áak’ yóok’ol utia’al a makik le xaman tu’ux ken a ts’aa le ch’ujuk yo’osal beyo’, uts kun táajal.
 4. Ku pak’achta’al yóok’ol junxéet ju’un.
 5. Ku ts’a’abal yóok’ol le xamach yáan ti’ le k’áak’o’.
 6. Ku ma’akal yéetel junláak’ le xamacho’.
 7. Ku pa’ata’al tak 5 wa 7 minutos ts’o’okole’ ku jo’osa’al.
 8. Beyo’ je’el u beyta’al a jantike’, jach ki’.

Entrevistada: Silvina Arceo Petul.
X Cohuo, Valladolid, Yucatán.
Recopiló: Felipe Kuyoc Arceo.